วันศุกร์, กันยายน 24, 2021
spot_img

การงานอาชีพ

-

นางประพิณ ปิยาพันธ์
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสุวพรรณ สวนแก้ว
นางสาวเบญจพร เอกจิตร
นายภคสัณห์ วรรณวิไล
ครู คศ.3
นายวีระพล อินต๊ะวิชัย
ครูผู้ช่วย
นางสาวดุลยา บุพันธ์
นายพงศ์ภีระ เหลืองวัฒนะโชติ
ครู คศ.3
นางดวงสมร ธรรมลังกา
ครู คศ.2
นางวิชชุตา พานิชอิน
ครู คศ.2
บทความก่อนหน้านี้ศิลปะ
บทความถัดไปภาษาต่างประเทศ
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]