หน้าแรก เกี่ยวกับโรงเรียน อัตลักษณ์โรงเรียนสตรีศรีน่าน

อัตลักษณ์โรงเรียนสตรีศรีน่าน

อัตลักษณ์
ลูกสตรีศรีน่าน เรียนดี มีวัฒนธรรม
Strisrinan student are smart and courteous

เอกลักษณ์
งามวัฒนธรรม นำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล
We are the leader of culture, knowladge and statndards

คติพจน์
เรียนเก่ง เคร่งวินัย น้ำใจงาม ความประพฤติดี มีคุณธรรม

ปรัชญา
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีวินัย มีความสมดุล ทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากล บริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สีประจำโรงเรียน
สีเขียว แทนความเจริญก้าวหน้า และสีขาว แทนความเป็นผู้รู้กระจ่างแจ้ง

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธสิริมงคล


ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ตราสัญลักษณโรงเรียนสตรีศรีน่าน
ประกอบด้วยวงกลมซ้อนกันสองวง ด้านในมีตัวอักษรย่อ ศน แทนชื่อย่อโรงเรียนสตรีศรีน่าน วงกลมด้านนอกเขียนปรัชญาโรงเรียน ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

Download ชุดตราสัญลักษณ์ (Logo) โรงเรียนสตรีศรีน่าน


บทเพลงโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เพลงพิไสพิสุทธิ์ เพลงมาร์ชโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เนื้อร้อง
พิใสพิสุทธิ์ดุจเทพแต่ง ไขแสงส่องสกาววาวแวว
เปรียบประดุจดวงแก้ว เจียระไนงามดี
คือศิษย์ยาสตรีศรีน่าน
สถานศึกษาประเสริฐศรี ภาคภูมิใจในขาวเขียวขจี ขวัญชีวีขวัญใจแห่งเรา
สตรีศรีน่าน (สตรีศรีน่าน) นามนี้นานมา (นามนี้นานมา)
คู่ฟ้า นันทบุรี เกียรติกระเดื่องนามขจรเฉิดเฉลา
ผองเราภูมิจิตรเป็นนิจนิรันดร์ (ซํ้า)

Download รวมบทเพลงโรงเรียนสตรีศรีน่าน


วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนสตรีศรีน่าน

วีดิทัศน์โรงเรียนสตรีศรีน่าน 2019 ความยาว 4:33 นาที

Download [Official Present] โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน 2019 ขนาด 520MB


Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular

การเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการเปิดเรียน สำหรับนักเรียนที่เดินทางหรือพักอาศัยในต่างจังหวัด

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านขอให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัด หรือไปพักอาศัยต่างจังหวัดขณะปิดภาคเรียน ให้เดินทางกลับภูมิลำเนา ก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ (Self Monitoring) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษด้านวิชาการ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศสังคมศึกษา กีฬา(วอลเล่ย์บอล) งานประดิษฐ์(เอกลักษณ์ไทย) ในวันที่...

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังนี้

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ประกาศรายชื่อประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ คลิกเพื่อเปิดอ่านเอกสาร รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม