หน้าแรก เกี่ยวกับโรงเรียน อัตลักษณ์โรงเรียนสตรีศรีน่าน

อัตลักษณ์โรงเรียนสตรีศรีน่าน

อัตลักษณ์
ลูกสตรีศรีน่าน เรียนดี มีวัฒนธรรม
Strisrinan student are smart and courteous

เอกลักษณ์
งามวัฒนธรรม นำวิชาการ สู่มาตรฐานสากล
We are the leader of culture, knowledge and standards

คติพจน์
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ปรัชญา
เรียนเก่ง เคร่งวินัย น้ำใจงาม ความประพฤติดี มีคุณธรรม

วิสัยทัศน์
โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีวินัย มีความสมดุล ทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากล บริหารจัดการ ด้วยระบบคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สีประจำโรงเรียน
สีเขียว แทนความเจริญก้าวหน้า และสีขาว แทนความเป็นผู้รู้กระจ่างแจ้ง

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธสิริมงคล


ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ตราสัญลักษณโรงเรียนสตรีศรีน่าน
ประกอบด้วยวงกลมซ้อนกันสองวง ด้านในมีตัวอักษรย่อ ศน แทนชื่อย่อโรงเรียนสตรีศรีน่าน วงกลมด้านนอกเขียนปรัชญาโรงเรียน ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

Download ชุดตราสัญลักษณ์ (Logo) โรงเรียนสตรีศรีน่าน


บทเพลงโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เพลงพิไสพิสุทธิ์ เพลงมาร์ชโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เนื้อร้อง
พิใสพิสุทธิ์ดุจเทพแต่ง ไขแสงส่องสกาววาวแวว
เปรียบประดุจดวงแก้ว เจียระไนงามดี
คือศิษย์ยาสตรีศรีน่าน
สถานศึกษาประเสริฐศรี ภาคภูมิใจในขาวเขียวขจี ขวัญชีวีขวัญใจแห่งเรา
สตรีศรีน่าน (สตรีศรีน่าน) นามนี้นานมา (นามนี้นานมา)
คู่ฟ้า นันทบุรี เกียรติกระเดื่องนามขจรเฉิดเฉลา
ผองเราภูมิจิตรเป็นนิจนิรันดร์ (ซํ้า)

Download รวมบทเพลงโรงเรียนสตรีศรีน่าน


วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนสตรีศรีน่าน

วีดิทัศน์โรงเรียนสตรีศรีน่าน 2019 ความยาว 4:33 นาที

Download [Official Present] โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน 2019 ขนาด 520MB


Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลชมเชย การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับม.ปลาย1. นายยศทนนท์ กุศล2. นางสาวกัญญาณัฐ ธรรมวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหา​ทางวิทยาศาสตร์​ ระดับ ม.ต้น1. นางสาวจิตชญา...

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระพล สมภิพงษ์ รับเกียรติบัตร “คนดีศรีเมืองน่าน” ประจำปี 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายธีระพล สมภิพงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 รับเกียรติบัตร “คนดีศรีเมืองน่าน” ประจำปี 2563 ในวันที่ วันที่ 3 ตุลาคม 2563

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563เวลา 09.00 น. - 16.00 น.สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน