Saturday, May 21, 2022
spot_img
Homeข่าวรับสมัครงานประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 1  อัตรา

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ดังเอกสารแนบนี้

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

 

 

Most Popular