Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำ
ปีการศึกษา 2565 โดยรับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ ในวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้วนั้น

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ
โดยให้นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้มารายงานตัวและทดสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณใต้อาคาร 6 อาคารศิษยาร่วมใจ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

รายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565

 

 

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular