Tuesday, August 16, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนจังหวัดน่านโดยมีนักเรียนมัธยม 30 โรงเรียนทั่วจังหวัดน่านเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 4 – 8 กันยายน 2563ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular