Saturday, May 21, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดน่านมีแนวโน้มดีขึ้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงกำหนดการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ทุกระดับชั้นเป็นรูปแบบ On site ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้ครู บุคลากร และ นักเรียนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular