Saturday, May 21, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภพร สวนกัน ม.6.3 (IEP) ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปีกวิชาการค่าย 2 สาขาวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภพร สวนกัน ม.6.3 (IEP) ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปีกวิชาการค่าย 2 สาขาวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภพร สวนกัน ม.6.3 (IEP) ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปีกวิชาการค่าย 2 สาขาวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular