Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งนายภัทรดนัย เมืองวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

นายภัทรดนัย เมืองวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายภัทรดนัย เมืองวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะเข้ารับการอบรมเข้มและแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular