Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทรจารีย์ สวัสดีวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (19th IJSO 2022)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทรจารีย์ สวัสดีวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (19th IJSO 2022)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทรจารีย์ สวัสดีวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2565 (19th IJSO 2022)

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular