Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกวดถ่ายภาพโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “Memories of SRINAN”

ประกวดถ่ายภาพโครงการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “Memories of SRINAN”

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้โครงการ “SRINAN In Your Eyes” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อที่ใช้ในการประกวดถ่ายภาพ
“Memories of SRINAN” ภาพถ่ายที่สื่อมุมมองที่มีต่อโรงเรียนสตรีศรีน่าน โดยถ่ายทอด บรรยากาศภายในโรงเรียน นักเรียน และสถาปัตยกรรมต่างๆ เป็นแนวทางในการสะท้อนการถ่ายภาพมุมที่สวยงามที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความทรงจำที่ดีในโรงเรียนสตรีศรีน่าน

รายละเอียดดังนี้

 1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
  • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนสตรีศรีน่านในปีการศึกษา 2564
 2. กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
  • เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

– ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น ๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ซึ่งรูปถ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ธรรมสิทธิ์ และ/หรือ สิทธิส่วนบุคคล ของบุคคลที่สาม ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

 • ขนาดภาพและไฟล์

– เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera Drone และ Smartphone) สามารถปรับสีและตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น ไม่ได้ผ่านกระบวนการตัดต่อ ภาพที่ส่งต้องมีค่าความละเอียดของภาพที่ 300 DPI ขึ้นไปและไฟล์รูปภาพขนาดความละเอียด 3 ล้านพิกเซลขึ้นไป และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ

– รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .JPG เท่านั้น

 1. การส่งผลงานเข้าประกวด

– ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทาง E-mail : photo.sn@srinan.ac.th

– ตั้งชื่ออีเมล (Subject) ว่า “ส่งภาพถ่ายประกวด/(ชื่อของผู้ส่ง)”

– แนบรายละเอียด ตั้งชื่อภาพ เขียนคำบรรยายใต้ภาพ สถานที่ วันที่ถ่ายภาพ พร้อมระบุ ชื่อ นามสกุล เลขที่ ระดับชั้น และเบอร์ติดต่อให้ถูกต้องครบถ้วน

– ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 3 ภาพ และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลรวม ไม่เกิน 1 รางวัล

 1. กำหนดระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
 • เปิดรับผลงานภาพถ่ายระหว่างวันที่ 4 – 14 มกราคม 2565 ขยายระยะเวลา จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 21 มกราคม 2565   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
 • ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการวันที่ 24 มกราคม 2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และเผยแพร่ผลงานทางเพจโรงเรียนสตรีศรีน่าน ต่อไป

หมายเหตุ วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 1. เกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย
 • แนวคิดและความหมายของภาพ           40 คะแนน
 • เทคนิคและการจัดองค์ประกอบภาพ 30 คะแนน
 • ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์           30 คะแนน

กรณีรางวัลยอดนิยม Popular Vote นับคะแนนโหวตจากยอดการกด Like และ Share ของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจากทาง Facebook Page : โรงเรียนสตรีศรีน่าน โดยนับคะแนนยอดแชร์เท่ากับ 2 คะแนน ยอดไลค์เท่ากับ 1 คะแนน ผลงานที่จะได้สิทธิ์เผยแพร่เพื่อวัดความพึงพอใจจะต้องเป็นผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 1. รางวัลการประกวดภาพถ่าย
 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลมูลค่ารางวัละ 100 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรางวัลยอดนิยม Popular Vote จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 200 บาท

หมายเหตุ โรงเรียนสตรีศรีน่าน มีสิทธิ์นำภาพที่ได้รับการคัดเลือกพิจารณาจัดร่วมแสดงนิทรรศการและนําไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้ผู้ถ่าย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพ ยังเป็นของผู้ถ่ายอย่างสมบูรณ์ และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมจะได้เป็นตัวแทนนักเรียนสำหรับช่วยในกิจกรรมถ่ายภาพของทางโรงเรียนต่อไป

 1. ติดต่อสอบถาม
  • อาคาร 6 ศิษย์ยาร่วมใจ ชั้น 2 ห้องศูนย์สื่อเทคโนโลยีและการเรียนรู้
  • อาคาร 6 ศิษย์ยาร่วมใจ ชั้น 3 ห้องพักครู เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • Facebook Page: โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
  • Email: photo.sn@srinan.ac.th
  • รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านที่นี่
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular