Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคิดเลขเร็วด้วยเวทคณิต ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยสโมสรโรตารีสวนหลวง ภาค 3350 โรตารีสากล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกนางสาวศิรภัสสร ตันน้อย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

รางวัลชมเซยระดับเหรียญทอง รับเหรียญรางวัล นางสาวโศ ภิตา ยะวิญชาญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1

รางวัลชมเชยระดับเหรียญทอง รับเหรียญรางวัล นางสาวอมรมิดา มานัสฤดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ครูผู้ฝึกสอน

  1. ครูยุวนันท์ เชียงหน้น
  2. ครูสัจจาพร หมื่นโฮ้ง
  3. ครูชัชฎาภรณ์ ใจจันทร์
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular