Tuesday, August 9, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อตามประกาศพร้อมผู้ปกครองมารายงานตัวและมอบตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ณ  ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล ตามช่วงเวลาดังนี้

  • เวลา 08.00 – 09.00 น.   รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2
  • เวลา 09.00 – 10.00 น.   รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 และ 1/4
  • เวลา 10.00 – 11.00 น.   รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 และ 1/6
  • เวลา 11.00 – 12.00 น.   รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 และ 1/8

นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ผู้ปกครองเตรียมเอกสารหลักฐานการมอบตัวและชำระค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  หากนักเรียนไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่า สละสิทธิ์การเข้าเรียน

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular