Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ไปแล้ว และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564  เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 ทุกแผนการเรียน  เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศ ดำเนินการดังนี้โดยให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศพร้อมผู้ปกครองมารายงานตัวและมอบตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน

ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ณ  ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล ตามช่วงเวลาดังนี้

  •           เวลา 08.00 – 09.00 น.   รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2
  •           เวลา 09.00 – 10.00 น.   รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 และ 4/4
  •           เวลา 10.00 – 11.00 น.   รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 และ 4/6
  •           เวลา 11.00 – 12.00 น.   รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 , 4/8 และ 4/9

นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ผู้ปกครองเตรียมเอกสารหลักฐานการมอบตัวและชำระค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular