Tuesday, August 16, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.โรงเรียนสตรีสตรีน่าน นำตัวแทนลูกเสือและยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเดินสวนสนามเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2565

โรงเรียนสตรีสตรีน่าน นำตัวแทนลูกเสือและยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเดินสวนสนามเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2565

โรงเรียนสตรีสตรีน่าน นำตัวแทนลูกเสือและยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเดินสวนสนามเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular