Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ "รักของพ่อ"

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “รักของพ่อ”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “รักของพ่อ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ของสำนักวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

มีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้

1. เด็กหญิงจุฬารัตน์ พวงศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ และเงินรางวัล 800 บาท

2. เด็กหญิงณัฐริกา สิทธิดำรงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 และเงินรางวัล 600 บาท

3. เด็กหญิงธนภรณ์ ม่วงเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 และเงินรางวัล 500 บาท

ฝึกซ้อมโดย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular