Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านและคณะ นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านและคณะ นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านและคณะ นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสตรีศรีน่าน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งโรงเรียนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และแผนการเผชิญเหตุ Sandbox : Safety Zone in School และปฎิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular