กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Strisrinan English Camp ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น IEP (Intensive English Program) โรงเรียนสตรีศรีน่าน นำนักเรียนห้องเรียน IEP ระดับชั้น ม.ต้น (ห้อง ม.1.3, 2.3 และ 3.3) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ Strisrinan English Camp ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2565

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “น่าน : นครแห่งพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม” ประเภทประชาชนทั่วไป
Next articleขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทักษิณาพร สุทธไชย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าค่าย 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปีการศึกษา 2565