Saturday, May 21, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับการติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับการติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

โรงเรียนสตรีศรีน่าน รับการติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยคณะกรรมการติดตามฯคณะที่ 17 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยการนำของ นางสาวสุทธิชารัตน์ คำสองสีภัคนนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอบรม และนำสารสนเทศและการสื่อสารไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารฉลองรัตน์

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular