การเลือกตั้งสภานักเรียน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้จัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีพรรคที่ลงสมัครการเลือกตั้งดังนี้
  • เบอร์ 1 พรรคเพื่อไทยใจเพื่อเธอ
  • เบอร์ 2 พรรคการ์ดจ้อน
  • เบอร์ 3 พรรครบ(พบรัก)
  • เบอร์ 4 พรรครับประทานอาหาร

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อ “การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองน่าน” โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย
Next articleประกาศผลการประกวดถ่ายภาพภายใต้หัวข้อ ภายใต้หัวข้อ Memories of Srinan ความทรงจำ ความสุข ความผูกพัน