วันพุธ, ตุลาคม 27, 2021
spot_img
หน้าแรกประชาสัมพันธ์นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) แก่นักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงนำนักเรียนที่มีความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข้ารับการฉีดวัคซีน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน จำนวน 2,660 คน

Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular