Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular