Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
 
ด้วย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยใช้การถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ facebook.com/srinan.ac.th เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
 
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษาและให้มีการติดต่อสื่อสารกัน อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมาณ โอกาสนี้ด้วย
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular