ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี พ.ศ. 2564

 1. เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์
  ด.ช.คณพศ กาญจนสินิทธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.1
 2. รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์
  ด.ช.รชช์นันท์ เมฆะแสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1
  ด.ญ.วชิราภรณ์ ดีปินตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1
  ด.ญ.ชิตาภา ธรรมสะละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.2
 3. รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์
  ด.ญ.พอฤทัย วิชัยยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1
  ด.ญ.ธัญลักษณ์ ธนะสินวิริยะกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1
  ด.ญ.ภัทรจารีย์ สวัสดีวงษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1

 

 

Previous articleประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565
Next articleประกาศ เรื่อง การจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565