วันอังคาร, มีนาคม 2, 2021
แท็ก สอบวัดความรู้

Tag: สอบวัดความรู้

ประกาศ ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประกาศ ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิขาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการนั้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 มีรายละเอียดดังนี้  

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Most Read