วันอังคาร, มีนาคม 2, 2021
แท็ก โหลด

Tag: โหลด

สำหรับครูและบุคลากร

แหล่งดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศสำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน เพื่อความปลอดภัย กรุณาล็อคอินด้วยอีเมลของโรงเรียนสตรีศรีน่าน @srinan.ac.th ก่อนดาวน์โหลดทุกครั้ง   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครู ในการประเมินเงินเดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครู ในการประเมินเงินเดือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (แบบฟอร์มใหม่) แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูผู้ขอประเมินวิทยฐานะ ว.21 ปีการศึกษา 2563 สมุดกิจกรรมชุมนุม ชมรม โรงเรียนสตรีศรีน่าน...

สำหรับนักเรียน

แหล่งดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศสำหรับนักเรียน โรงเรียนสตรีศรีน่าน เพื่อความปลอดภัย กรุณาล็อคอินด้วยอีเมลของโรงเรียนสตรีศรีน่าน @srinan.ac.th ก่อนดาวน์โหลดทุกครั้ง เอกสารสำหรับนักเรียน ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ตารางสอนของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา 2563 ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1-6 คู่มือการใช้ระบบออนไลน์ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (สําหรับนักเรียน)

Most Read