Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านอย่างเคร่งครัด
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular