วันพุธ, ตุลาคม 27, 2021
spot_img

ภาษาไทย

-

นางกิ่งกาญจน์ สมจิตต์
ครู คศ.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางฉันทิตา แก้วชมภู
ครู คศ.3
นางนิตยา เฟยลุง
ครู คศ.2
นางพูลทรัพย์ รัตนศิลา
ครู คศ.3
นางรัชฎาภรณ์ พวงดอก
ครู คศ.3
นายชินวิทย์ จันทร์เพ็ญ
ครู คศ.3
นางกฤษฎาภรณ์ นะพิชัย
ครู คศ.3
นางสาวนฤมล บริคุต
ครู คศ.1
นางสาวกมลลักษณ์ ทนันไชย
ครูผู้ช่วย
นางมัณฑนี อยู่เย็น
ครู คศ.3
นางสาวณัฐญา ศรีรินยา
ครู คศ.2
นางสาวปทิตตา ทัพวิโรจน์
ครูพิเศษสอน
บทความก่อนหน้านี้ติดต่อโรงเรียน
บทความถัดไปคณิตศาสตร์
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]