Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15

26 พฤษภาคม 2565 – กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีศรีน่าน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์เรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular