Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.อบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 505

อบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 505

นางกฤติยา ไชยเรียน และ นางสาวภิญญดา คำอ้ายล้าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน พร้อมคณะวิทยากรและครู ร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 505 ระหว่างวันที่ 3 -5 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดโดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular