Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ต้อนรับ นายสมเพชร งามธุระ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ต้อนรับ นายสมเพชร งามธุระ ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้แทนภาคี 4 ฝ่าย ผู้บริหาร บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมต้อนรับนายสมเพชร งามธุระ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular