Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง Fight of Hydraulic Arm ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในงานประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง Fight of Hydraulic Arm ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในงานประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง Fight of Hydraulic Arm ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในงานประชุมเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ รร ยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่

  1. นส.วรรณษา งามทรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
  2. นายวราวุฒิ วิชัยยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
  3. นาย นิพิฐพนธ์ สุดสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
  4. นางสาวศิริพิชญ์ ติ๊บปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

ครูที่ปรึกษา

  • ครูคนึงนิตย์ สวนกัน
  • ครูดวงชีวัน จันเครื่อง
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular