Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูหัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้างานคณะกรรมการแผนงานโรงเรียน

งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูหัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้างานคณะกรรมการแผนงานโรงเรียน

งานแผนงานและนโยบาย โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครูหัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างานคณะกรรมการแผนงานโรงเรียน โดยมีการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีผ่านระบบแผนปฏิบัติการและการติดตามงาน ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ HCEC โรงเรียนสตรีศรีน่าน โดยมีนายสมเพชรงามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมทีมผู้บริหารครูหัวหน้างานหัวหน้ากลุ่มสาระได้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเอกสารแผนงานและนโยบาย เอกสารแผนปฏิบัติการ เอกสารรายงานโครงการ/กิจกรรม และติดตามงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการจัดการผ่านระบบโปรแกรม

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular