ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับทุนเข้าค่ายหัวแหลม HUALAEM OCTOBER CAMPS 2022 เชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับทุนเข้าค่ายหัวแหลม HUALAEM OCTOBER CAMPS 2022 เชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8 – 16 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ลานคนดี เวทีคนเก่ง โรงเรียนสตรีศรีน่าน

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1I4XRmlr3AtngH2CsKc8Le0gnGNhmShBj?usp=share_link

Previous articleโรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน คิดเลขเร็วเกม 180IQ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบชิงชนะเลิศในงานแข่งขันคิดเลขเร็ว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
Next articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น