นักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่

นักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จำนวน 41 คน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

 

Previous articleขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ Pre-TCAS ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Next articleการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565